Träffar 2021

 Tydingesjöträffens 15-årsjubileum!

(Välkomna till vårträff 13-16 maj 2021)

På grund av det rådande pandemiläget har Magnus & Eva HBV 57 beslutat att avlysa träffen