Historia

Historik om föreningen Husbussens Vänner och dess uppkomst.

Det hela kanske började 1986? Jag och före detta svågern köpte en gammal buss ihop en gammal Scania Vabis CF 76 från 1966 som var krockad i fronten.

För att förklara lite närmare om mitt bussintresse och tyngre fordon så började jag efter en tvåårig fordonsutbildning på yrkesskolan att jobba som lastbilsmek./elektriker/dieselreparatör på Lecab som är Scanias återförsäljare i Karlstad 1970.

När det gällde intresset för bussar så blev det i samband med att det exporterades ett otroligt antal bussar till mellanöstern i slutet av 70 talet och i början av 80 talet. Jag hjälpte då en från Saudi att fixa till bussar för export neråt. En av dom som skulle exporteras var våran nu gamle Trofast. Krockad i fronten och det var luftfjädring och det var inte något som var intressant för export. Detta var nog 1984 och då var ju inte bussen så lastgammal, 18 år?

Svågern och jag med familjer slog oss då ihop och köpte bussen för att gemensamt fixa till en semesterbuss. Vi var båda båtfolk på den tiden och hade varsin båt som vi kajkade runt på Vänern med. Så nu skulle vi bli Husbussfolk också. Eftersom det endast var våran familj som nyttjade bussen så blev det att vi övertog bussen själva.

I samband med mitt jobb på Scania så kom jag i kontakt med Rolf Carlson numera HBV13 som också byggde husbuss och var i startskedet med busslivet. Vi började umgås och byggnationerna av våra husbussar började ta form.

Första resan för våran del efter stort besvär med ombesiktningar m.m. gick till Österlen i Skåne på ett släktkalas. Den resan är ett kapitel för sig och skulle ta alldeles för stort utrymme här.

Men nu var vi på vägen i alla fall. Båtmässor hade vi varit på åtskilliga gånger förut så nu gällde det Elmia och husbilsmässa. På parkeringen på Elmia så träffade vi på likasinnat husbilsfolk med MB 508 och andra hemmabyggen, det var Motor Home Club of Sweden som var där. Det var en relativt nystartad husbilsklubb baserad på hemmabyggen. Fabriksbyggda bilar var rätt så ovanliga då. Vi sökte medlemskap och fick medlems nr 35. Detta var 1986. Så på den vägen började Husbusslivet.

Våran dåvarande granne Yan & Anita, numera HBV nr 10 hade också båt och även där började intresset växa för en husbuss istället. Så efter att dom inskaffat en Volvo B 58 från 1966 så var även dom på gång med flytt från båt till buss. När detta objekt var färdigbyggt så kunde vi gemensamt åka på turer till våra grannländer.

Det var efter en sådan tur några år senare på väg från Norge som allt startade.

Vi hade stannat efter vägen i Norge på en vägkrog för att luncha, då kom det in ett gäng med gamla bussar som det stod Campingbussens vänner på. Det var ett gäng glada Norskar med gamla bussar som bildat en husbussklubb, och efter samspråk med dom så fick jag idén att varför inte ha något liknande i Sverige. Jag tryckte upp dekaler med Husbussens Vänner och delade ut till dom som hade gamla bussar och ville ha en dekal bara för att visa att vi hade något gemensamt.

Eftersom jag var aktiv i MHC så föreslog jag då att vi skulle bilda en egen sektion inom MHC för bussar. Jag lämnade även in en motion till årsmötet men blev nerröstad av dåvarande styrelse.

Efter påtryckningar från så kallat bussfolk som hade fått dekalen Husbussens Vänner så föddes idén att starta upp en egen klubb med namnet Husbussens Vänner. Vi träffades i Karlstad på våren 2002 och gjorde upp lite riktlinjer inför uppstartning av klubben. Vi som var där var HBV 1 Tommy & Maggan, HBV 2 Peo & Anneli, HBV 3 Göran, HBV 4  Rune, HBV  5 Willy & Turid

Det var dom här riktlinjerna som vi spaltade upp vid det mötet den 20 oktober 2002:

HUSBUSSENS VÄNNER

Bildandet av en husbussklubb baserad på det gemensamma

intresset för ombyggda bussar.

 Förutsättningar för att vara ansluten i klubben.

1)    Äga ett fordon som har följande minivärden.
a)    Fordonet ska ha minst 6 hjul.
b)    Fordonet ska ha en totalvikt på minst 7 ton
c)    Fordonet ska ha en totallängd på minst8 meter.
d)    Fordonet ska ha varit en buss och fortfarande se ut som en sådan.
e)    Fordonet får inte vara fabriksbyggd som husbil / bobil.

Anmärkning: Vissa avvikelse från ovanstående kan accepteras efter bedömning i varje enskilt fall. T.ex. super singel och flyttbuss.

2)    Inträde i klubben kan endast ske på rekommendation från en accepterad klubbmedlem.

Ny intressemedlem blir ansluten vid årsmötet nästkommande kalenderår om vederbörande blir accepterad som värdig medlem.

3)    Medlemsförteckning, matrikel ska finnas på Internet, likaså en hemsida.

Medlemsförteckningen kan endast ses via lösenord. (Detta är Ewas bekymmer)

4)    Medlemsavgift 100:- / fordon betalas vid årsskiftet.

Överskottet på föregående års avgifter utnyttjas till årsmötesaktiviteter.
Om ej avgiften är betald vid årsskiftet uteslutes medlemmen och stryks ur matrikeln.
Nytt lösenord till matrikeln skickas ut via brev till de medlemmar som har betalt.
Årsmötet hålles 1 maj.
Närvarande:

Tommy & Margareta Karlsson
Peo & Annelie Svensson-Bjervner
Göran Karlsson & Laila Johansson
Rune Ottosen& Ragnhild Haga
Willy Astrup& Turid Ottosen

 

År 2004 så hade vi vårat första årsmöte där klubben officiellt bildades det var på Valborg i Skattkärr och en styrelse blev vald.

Vi som samlats till detta årsmöte var följande.

Närvarande: Margareta &Tommy Karlsson, Göran Karlsson, Turid Ottosen &Willy Astrup, Gunnel &Folke Yverås,Ann-Sofie Ahlm&Ola Brenander, Karin & Svein Östlie,Inga Jansson& Carl-Erik Carlsson, Anita &Yan Månsson,Ewa Jörnskog,Terje Freberg, Irene &Allan ErikssonochMonica Olsson& Donald Gustafsson.


Här nedan ser ni sammansättningen av Husbussens Vänners första styrelse 2004

Följande personer valdes på ett år.
Tommy Karlsson ordförande, Folke Yverås kassör, Ola Brenander sekreterare, Ewa Jörnskog webb-ansvarig, Karin Östli till norsk kontaktperson, Göran Karlsson & Rune Ottosen till träffansvariga. Till revisorer valdes Yan Månson och Allan Eriksson. Till protokolljusterare valdes Carl-Erik Carlsson och Yan Månson, Margareta Karlsson och Karin Östlie skulle återkomma med förslag på valberedning.

Eftersom jag skrivit upp alla som hade fått dekalen Husbussens Vänner så kontaktades dom och tillfrågades om dom var intresserade att få ett medlems nr och tillhöra klubben Husbussens Vänner och det var endast ett fåtal som inte visade sitt intresse.

Klubben är nu 2012 inne på sitt nionde verksamhetsår och år 2014 så firar vi 10 årsjubileum.

Tyvärr så är flera av oss som var med och startade upp klubben borta från jordelivet men dom finns ständigt med i mina tankar

Detta var en liten resumé från mina tillbakatankar och gamla dokument.

Abborrberget 2012-10-31

Tommy KarlssonHBV 1

Ordf. i Husbussens Vänner.