Styrelsen

 

(Bilderna är klickbara för större version)

Ordförande:Tommy Karlsson  Tommy Karlsson HBV 1 Tel: 070-399 18 28
Ledamot:Kent Johansson  Kent Johansson HBV 91 Tel: 070-223 91 60
Ledamot:Börje Grenfeldt  Börje Grenfeldt HBV 216 Tel: 070-626 56 56
Ledamot:Magnus Stjernqvist  Magnus Stjernqvist HBV 57 Tel: 070-209 04 51
rolf-bystrom

Suppleant:

Rolf Byström HBV 76

rolf@bystrom.de

070-555 69 65

 

Suppleant:Johny Svensson  Johny Svensson HBV 120 Tel: 070-354 47 77
Revisor:Dan Nordlund  Dan Nordlund HBV 65 Tel: 070-580 82 45
Revisor:Hans-Åke Karlsson  Hans-Åke Karlsson HBV 254 Tel: 070-379 55 73
Revisors suppleant:

Bild saknas!

Christina Nilsson HBV340

elvinanina@Hotmail.se

070-202 44 37

Valberedning ordf:Göran Karlsson  Göran Karlsson HBV 3 Tel: 070-360 85 46
Valberedning:  Per Bonell HBV 176 Tel: 073-912 81 01
Valberedning:Richard Christensen  Richard Christensen HBV128 Tel: 070-720 00 41
Kontaktpersoner mm
Kontaktperson Norge: Tommy Karlsson HBV 1 Tel: 070-399 18 28
Forum: Ewa Jörnskog HBV 11 Tel: 070-769 15 35
Hemsida Tom Häggblom HBV 168
Börje Grenfeldt HBV 216
Tel: 070-688 31 25
Tel: 070-626 56 56
Medlemskartan:
Medlemsmatrikel:
Plusgiro: Husbussens Vänner 423065-2